Zakład inżynieryjno-budowlany INBUD, mieszczący się w Pabianicach, działa od 1991 roku. Firma oferuje Państwu usługi w zakresie robót brukarskich oraz prac transportowo-sprzętowych.

Roboty brukarskie

Budowa i remont nawierzchni (bez nawierzchni bitumicznych):
  • - dróg,
  • - chodników,
  • - parkingów,
  • - placów.

Roboty prowadzone są przy użyciu materiałów sprawdzonych w wieloletniej praktyce, posiadających atesty i wysokie walory estetyczne lub materiałów powierzonych przez Inwestora.

Prace transportowo-sprzętowe

  • - roboty ziemne,
  • - transport materiałów,
  • - wózek widłowy,
  • - młot udarowy,
  • - zagęszczarki.
  • - koparko-ładowarka JCB 3CX.


Zakład inżynieryjno-budowlany INBUD

95-200 Pabianice, Szynkielew I nr 1A
tel.: (0-42) 212-11-22, 0601-22-33-56
e-mail: inbud@robotybrukarskie.com.pl